English English فارسی Farsi

حقوقی از دیدگاه اداره مهاجرت استرالیا ، چه شخصی پارتنر محسوب می شود؟

اگر قصد اقدام برای ویزای پارتنر در سفارت استرالیا را دارید دانستن تعریف قانونی پارتنر از نظر سفارت استرالیا به تشکیل پرونده و روند آن کمک زیادی خواهد کرد.در آخرین گفتگوی خانم رویا مجد با رادیو نشاط به  نکات حقوقی و مهاجرتی در خصوص ویزای پارتنر اشاره خواهند کرد.برای شنیدن فایل صوتی این گفتگو به وب سایت رادیو نشاط مراجعه بفرمایید.