English English فارسی Farsi

روش اخذ ویزای استرالیا برای اعضای خانواده درجه یک و همچنین دیگر اعضا فامیل

اگر قصد ارسال دعوتنامه برای اعضای خانواده خود را دارید گفتگوی خانم رویا مجد با رادیو نشاط مبلورن میتواند پاسخگوی بسیاری از سوالات شما باشد. برای دسترسی به فایل صوتی این گفتگو به وب سایت رادیو نشاط مراجعه فرمایید