English English فارسی Farsi

About: Papillon

Recent Posts by Papillon

در آخرین گفتگوی خانم رویا مجد با رادیو نشاط درنکات ضروری حقوقی و مهاجرتی مورد نیاز پناهجویان ساکن استرالیا در رابطه با مصاحبه با اداره مهاجرت توضیحات کاملی ارایه نموده اند.برای شنیدن فایل صوتی این گفتگو به وب سایت رادیو نشاط مراجعه فرمایید.
More
اگر قصد اقدام برای ویزای پارتنر در سفارت استرالیا را دارید دانستن تعریف قانونی پارتنر از نظر سفارت استرالیا به تشکیل پرونده و روند آن کمک زیادی خواهد کرد.در آخرین گفتگوی خانم رویا مجد با رادیو نشاط به  نکات حقوقی و مهاجرتی در خصوص ویزای پارتنر اشاره خواهند کرد.برای شنیدن فایل صوتی این گفتگو به.
More
اگر قصد ارسال دعوتنامه برای اعضای خانواده خود را دارید گفتگوی خانم رویا مجد با رادیو نشاط مبلورن میتواند پاسخگوی بسیاری از سوالات شما باشد. برای دسترسی به فایل صوتی این گفتگو به وب سایت رادیو نشاط مراجعه فرمایید.
More
سرکار خانم رویا مجد در گفتگوی رادیویی با رادیو نشاط مبلورن توضیحاتی در خصوص عواقب ارایه  مدارک تقلبی به سفارت استرالیا توضیحاتی ارایه دادند.جهت اطلاع از جزئیات دقیق این مو ضوع و دسترسی به فایل صوتی این گفتگو به وبسایت رادیو نشاط مراجعه فرمایید  .
More
خانم رویا مجد در مصاحبه اخیر خود با رادیو نشاط ملبورن در مورد قوانین جدید سفارت و آزمون شخیصیت توضیحات کاملی ارائه دادند. جهت اطلاع از جزئیات دقیق در مورد این قانون و شنیدن فایل صوتی این گفتگو به وبسایت رادیو نشاط مراجعه فرمایید.
More

Recent Comments by Papillon

    No comments by Papillon yet.